Posted: 11 Dec. 2023 5 min. read

De wetgever, de kaaimantaks en de Nederlandse StAK

Private Client news | Legal Newsflash

Verduidelijking of (onbewuste) verwarring?

In onze newsflash van 30 november kondigden we reeds aan dat de kaaimantaks wetgeving wordt verstrengd en dat dit een impact kan hebben op de Nederlandse Stichting Administratiekantoor (‘StAK’).

Op 7 december 2023 heeft minister van Financiën tijdens de bespreking van het wetsontwerp in de Kamercommissie toelichting gegeven over de toepassing van de verstrengde kaaimantaks op een Nederlandse StAK.

De minister bevestigt dat de Nederlandse StAK als een juridische constructie kwalificeert (wat ook in lijn is met de wettekst). Naast de uitgebreide ‘compliance’ verplichtingen door rapportering in de fiscale aangifte (rechts)personenbelasting, impliceert dit tevens de toepassing van een  10-jarige onderzoeks- en aanslagtermijn. 

Vervolgens legt de minister de link met de Certificeringswet, wat wij zeker toejuichen. Hij stelt dat de door de StAK verkregen inkomsten niet onder het toepassingsgebied van de kaaimantaks vallen, behalve in het geval dat de certificaten betrekking hebben op aandelen van  een juridische constructie of wanneer niet aan de voorwaarden van artikel 13 van de Certificeringswet wordt voldaan.

Men lijkt hiermee onze eerdere positie te bevestigen dat voor de transparante belasting van de door de StAK verkregen inkomsten de Certificeringswet voorrang krijgt. Zie in dat verband onze eerdere newsflash (‘Verorbert de kaaiman de StAKs?’).

Wat de certificering en decertificering voor StAKs die voldoen aan artikel 13 van de Certificeringswet betreft, wordt de toepassing van het nieuwe wetsontwerp in de memorie van toelichting gemilderd. Daarin wordt aangegeven dat er geen sprake is van een verwezenlijkte meer- of minderwaarde (althans indien het gebruik van de StAK is geïnspireerd door ‘legitieme doeleinden van vermogensplanning’). 

De bijkomende toelichting van de minister (aangaande de inkomsten) is een tweede stap voorwaarts. Echter de vraag naar het lot van de uitkeringen gedaan door de StAK kan men zich zeker nog stellen.  Bovendien omvat het wetsontwerp ook fictieve uitkeringsmomenten zoals bv. bij een emigratie van de oprichter of bij de overdracht van (activa van) een juridische constructie naar het buitenland, dewelke niet onder het toepassingsgebied van de Certificeringswet vallen. Hoe men hiermee om zal gaan, is nog steeds onduidelijk.

Wij hopen daarom dat één en ander verder wordt verduidelijkt bij een tweede lezing. Die zouden wij als rechtsbeoefenaars in elk geval verwelkomen. Ook een circulaire hierover kan de praktijk de gevraagde duidelijkheid geven.

Familiale certificaathouders of andere (bv. in de private equity sfeer) die vragen hebben bij de impact van bovenstaande, kunnen wij assisteren bij het evalueren van de beste piste. In sommige situaties gebeurt dat best voor het jaareinde.  Al is het maar om bovenstaande onduidelijkheid en eventuele risico’s die daaruit voortvloeien te identificeren.

Wie tegemoet komt aan de doelstelling van de kaaimantaks door de structuur naar België  over te hevelen zal worden beloond. Dat betekent immers  de inkorting van de uitgebreide onderzoeks- en aanslagtermijnen, evenals minder ‘compliance’, want geen kaaimantaksboekhouding.

Key contacts

Caroline Costermans

Caroline Costermans

Partner

Caroline is a member of the Greenille Private Clients team. Caroline focuses on private wealth structuring, in particular when international aspects come into play. Over the past decade, she gained a broad perspective in the tax area working for family businesses and high-net-worth individuals. Adhering to a holistic approach, she ensures the client receives the advice and assistance he or she seeks.

Mathieu Ex

Mathieu Ex

Partner

Mathieu Ex joined Greenille in 2011 as partner. In 2014, Greenille integrated with Deloitte Legal (formerly Laga). The Greenille Private Client Team is a dedicated group of more than 30 lawyers and experts, working for high net worth individuals and entrepreneurial families. They all have their very unique focus: tax and legal advisory, family and business dynamics and/or conflict handling. With an unique focus integrated approach and experience the team offers integrated and holistic services. Mathieu has been head of the team since 2017. He started his career Dauginet & Co in 2002 before joining Freshfields Bruckhaus Deringer in 2006, where he gained expertise and recognition as a specialised tax lawyer with a particular interest in private wealth and family businesses. Mathieu advises and helps families to protect, structure and manage wealth and businesses, a.o. through effective tax strategies and risk management. His particular center of interest lies in the structuring of private (art) collections, yachts and charitable giving. He is a member of the Society of Estate and Trust Practitioners (STEP Benelux), member of the International Fiscal Association (IFA) and the Belgian Association of Tax lawyers (BATL). Mathieu has consistently been ranked in the Chambers High Net Worth annual guide. In one of the testimonials, Deloitte Legal is recognised as having “a strong team, whose excellent, in-depth technical knowledge is combined with a very pragmatic and solution-oriented approach. Mathieu Ex is an absolute tier one private wealth adviser. His technical knowledge is impeccable, but it’s his human approach that sets him apart from other advisers”. He is fluent in Dutch, French and English.